Din advokat i barne- og familiesaker

Kontakt meg

Juridisk bistand siden 1992

Advokat Jens Fredrik Christiansen er medlem av Den Norske Advokatforening, og har drevet advokatvirksomhet siden 1992. Han holder til i Drøbak, men bistår klienter over hele landet. Han har lang og bred erfaring fra ulike rettsområder og har betydelig prosedyreerfaring. 

Han har hatt hovedvekt på barnevernssaker og barnefordelingssaker og har dermed høy kompetanse i disse sakstypene. Han har særlig engasjement og interesse for å hjelpe familier. I tillegg bistår han i saker om menneskerettigheter, straffesaker, erstatningssaker, trygdesaker og boligsaker.

Rettsområder

Jeg har spesialisert meg på følgende sakstyper:

Barnevernssaker

Jeg bistår foreldre, barn, besteforeldre og andre i saker mot barnevernet som gjelder akuttplassering, omsorgsovertagelse, tilbakeføring, adopsjon, flytting, og annet. Jeg legger i disse sakene stor vekt på menneskerettighetene som norske myndigheter er forpliktet til å følge. Jeg har et særlig engasjement for å hjelpe familier mot barnevernet, og har vunnet mange barnevernssaker – altså familievern.

Barnefordelingssaker

Jeg bistår i alle typer tvister mellom foreldre som gjelder deres barn, dvs. tvister om foreldreansvar, daglig omsorg, samvær m.m.

Menneskerettigheter

Jeg bistår i alle typer saker hvor menneskerettigheter spiller en rolle, og hvor enkeltpersoner har blitt utsatt for overgrep, maktmisbruk eller urimelig store belastninger fra offentlige myndigheter.

Jeg bistår også i følgende sakstyper:

  • Straffesaker

  • Erstatningssaker

  • Trygdesaker

  • Boligsaker