Solid juridisk bistand siden 1992

Advokatselskap i Drøbak


Ta kontakt

Advokat Jens Fredrik Christiansen

Advokat Jens Fredrik Christiansen er medlem av Den Norske Advokatforening, og har drevet advokatvirksomhet siden 1992. Han holder til i Drøbak, men bistår klienter over hele landet. Han har lang og bred erfaring fra ulike rettsområder og har betydelig prosedyreerfaring.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale rundt din sak!

Rettsområder

Jeg har spesialisert meg på følgende sakstyper:

Barnevernssaker

Jeg bistår foreldre, barn, besteforeldre og andre i saker mot barnevernet som gjelder akuttplassering, omsorgsovertagelse, tilbakeføring, adopsjon, flytting, og annet. Jeg legger i disse sakene stor vekt på menneskerettighetene som norske myndigheter er forpliktet til å følge. Jeg har et særlig engasjement for å hjelpe familier mot barnevernet, og har vunnet mange barnevernssaker – altså familievern.

Barnefordelingssaker

Jeg bistår i alle typer tvister mellom foreldre som gjelder deres barn, dvs. tvister om foreldreansvar, daglig omsorg, samvær m.m.

Menneskerettigheter

Jeg bistår i alle typer saker hvor menneskerettigheter spiller en rolle, og hvor enkeltpersoner har blitt utsatt for overgrep, maktmisbruk eller urimelig store belastninger fra offentlige myndigheter.

Jeg bistår også i følgende sakstyper:

  • Straffesaker

  • Erstatningssaker

  • Trygdesaker

  • Boligsaker

Gratis førstekonsultasjon


Jeg tilbyr gratis
konsultasjonssamtale pr. telefon inntil 30 minutter.

Kontakt meg

Medlem av Avokatforeningen:

Logo Advokatforeningen

Kontakt meg

Advokat Jens Fredrik Christiansen

Sogstiveien 68 B
1446  Drøbak

Tlf:950 32 213
E-post: jf-chris@online.no
Fax: 64 93 52 24